Fängelseteaterens pionjärer tilldelades fångvårdens förtjänstkors

Publicerad 6.9.2018

Justitieminister Antti Häkkänen har beviljat fångvårdens tjänstekors till konstnärliga ledare Hannele Martikainen och direktören för Vånå fängelse Kaisa Tammi-Moilanen. Tjänstekorset kan tilldelas personer med meriter inom fångvården som ett tecken på erkännande. Korset beviljas av justitieministern på föredragning av generaldirektören för Brottspåföljdsmyndigheten.

Som ett resultat av ihärdigt arbete av grundaren för föreningen Taittuu rf och dess konstnärliga ledare Hannele Martikainen har aktiviteter kring teater etablerat sig som en form av rehabiliterande verksamhet i fängelserna. Hon har beslutsamt och entusiastiskt främjat teaterverksamheten. Som regissör för fängelseteatern är Martikainen ett omtyckt proffs och "lagom fast", såsom fångarna karaktäriserar henne. I verksamhetsmodellen som Martikainen har skapat är det fångarna som författar manuset och uppträder på scenen, medan ett professionellt team har hand om regi, scensättning, kostymering och produktion. Särskilt bemyndigande i modellen är att fångarna får spela på en riktig teaterscen i en professionell teater framför en riktig publik. Då blir fångarna synliga som människor, inte som fångar.

Fängelseteaterverksamheten inleddes i Finland år 2008 på initiativ av Kaisa Tammi-Moilanen, direktör för Vånå fängelse. Hon hade fått se teaterproduktioner i fängelser utomlands. Hon var imponerad av verksamheten och ville djärvt göra en experiment med teater gjord av kvinnliga fångar i Finland. Den första pjäsen blev Rödluvan och den regisserades av Hannele Martikainen från Taittuu rf. Rödluvan blev en succé, publiken var berörd och ville gärna se att verksamheten kring fängelseteatern fortsatte. Enligt Tammi-Moilanen har teatern också utvecklat samverkan mellan väktare och fångar. Hon har arbetat idogt för att konsolidera verksamheten. I samarbete med Taittuu rf har hon lyckats etablera ett rehabiliterande koncept för fängelseteatern som har expanderat från Vånå fängelse till andra fängelser i Finland.

Taittuu rf är den första organisationen som organiserar långsiktig fängelseteaterverksamhet i Finland. Denna unika aktivitet startade 2008 i Vånå fängelse och firar i år tioårsjubileum.

För mer information kontakta generaldirektör Esa Vesterbacka, tel. 029 56 88400, esa.vesterbacka(at)om.fi eller
specialsakkunnig Kati Sunimento, tel. 050 3442370, kati.sunimento(at)om.fi