Brottspåföljdsmyndighetens generaldirektör Esa Vesterbacka invald i styrelsen för brottspåföljdssektorns världsorganisation ICPA

Publicerad 25.10.2018

Generaldirektören för Brottspåföljdsmyndigheten Esa Vesterbacka valdes in i styrelsen för International Corrections and Prisons Association (ICPA) för åren 2018 till och med 2021. Valet skedde på årsmötet i Montreal den 23 oktober 2018.

ICPA bildades 1998 och samlar myndigheter, forskare, icke-statliga organisationer och företag runt om i världen med anknytning till fängelseväsendet och samhällspåföljdssektorn. Syftet med organisationens verksamhet är att främja och dela med sig av etiska brottspåföljdsförfaranden och på det sättet bidra till tryggare och sundare samhällen världen över. Brottspåföljdsmyndigheten gick med i ICPA förra sommaren, men har aktivt deltagit i organisationens konferenser tidigare.

Vesterbacka har varit generaldirektör för Brottspåföljdsmyndigheten sedan 2005 och blev invald tack vare sin mångåriga kunskap och erfarenhet och ställning inom europeiska organisationer på området. Han har tidigare varit verksamt till exempel inom Europris, som är den europeiska medlemsorganisationen för fängelser.

Finlands brottspåföljdssystem väcker stort intresse runt om i världen och har blivit en förebild för många länder när de utvecklar sina respektive system. Finland är internationellt känt för lågt antal fångar, omfattande användning av alternativa påföljder, fungerande samarbete mellan fängelser och byråer för samhällspåföljder, system med öppna anstalter och systematisk planering av strafftid.

Utöver det faktum att medlemskap i styrelsen för ICPA skapar goda möjligheter att dela med sig av den finländska expertisen, ser Vesterbacka det även som ett tillfälle att bygga ut Brottspåföljdsmyndighetens internationella samarbetsnätverk. Internationellt samarbete behövs för att kunna utnyttja senaste forskningsdata, tekniska innovationer och rehabiliteringsprogram som tagits fram i övriga världen för att utveckla sin egen verksamhet.

För mer information kontakta
kommunikationschef Pilvi Isotalus, tel. 050 331 0067, pilvi.isotalus(at)om.fi,
eller generaldirektör Esa Vesterbacka, tel. 029 56 88400, anträffbar den 29 oktober 2018