Delar av Tavastehus fängelse stängs på grund av problem med inomhusluft

Publicerad 20.12.2018

Nuvarande lokaler i Tavastehus fängelse tas ur bruk på grund av problem med inomhusluft. Inomhusluftprovtagning inleddes hösten 2018 med anledning av personalens symptom och resultaten blev klara den 18 december. De visade på mikrobiell tillväxt i isoleringsskikt och att använda lokalerna för fortlöpande arbete bedömdes vara hälsovådligt. Eftersom strukturerna är identiska kan resultaten generaliseras att gälla hela fängelsefastigheten.

Ett nytt fängelse planeras i Tavastehus och verksamheten planeras starta i de nya lokalerna i oktober 2020. Resultaten efter inomhusluftundersökningen gör att den gamla fängelsefastigheten nu måste överges i en accelererad tidsram.

Fånghälsovården har inte rapporterat om några inomhusluftsymptom upplevda av intagna. De intagna kommer snarast möjligt att överföras till fängelsets avdelningar i fångsjukhuset beläget på samma tomt eller till andra fängelser. Överföringen gäller 35 intagna och har redan inletts.

Provisoriska lokaler för personalen ska tas fram i samarbete med Senatfastigheter.

För mer information kontakta
Direktören i Tavastehus fängelse Tuomo Kärjenmäki, tel. 050 564 6571, tuomo.karjenmaki(at)om.fi Regiondirektören för Södra Finlands brottspåföljdsregion Kirsti Kuivajärvi, tel. 050 321 6965, kirsti.kuivajarvi(at)om.fi