Pauli Nieminen blir direktör för Västra Finlands brottspåföljdsregion

Publicerad 20.11.2019

Brottspåföljdsmyndigheten har utnämnt Pauli Nieminen till direktör för Västra Finlands brottspåföljdsområde på viss tid fr.o.m. den 1 december 2019.

Nieminen, som är magister i samhällsvetenskaper och har en lång karriär inom brottspåföljdsbranschen och i olika ledningsuppgifter vid myndigheten, arbetar för närvarande som utvecklingsdirektör vid Brottspåföljdsmyndighetens centralförvaltningsenhet .

Regiondirektören leder brottspåföljdsområdet och ansvarar för verkställigheten i området. Regiondirektören svarar även för resurserna, verksamheten och dess utveckling i området.

Tjänsten som direktör för Västra Finlands brottspåföljdsområde blev ledig när tidigare tjänsteinnehavare Kirsti Kuivajärvi gick i pension tidigare i år. Med anledning av utvärdering av Brottspåföljdsmyndighetens organisationsstrukturer nästa år utnämns Nieminen för viss tid från den 1 december 2019 till den 31 december 2020.

För mer information kontakta:
Pilvi Isotalus
informationschef
pilvi.isotalus(at)om.fi
tfn +358 29 56 88570