Förseningar som beror på poststrejken påverkar inte behandlingen av ärenden vid Brottspåföljdsmyndigheten

Publicerad 12.11.2019

Post- och logistikunionen PAU har varslat om poststrejk som har inletts måndagen den 11 november och pågår åtminstone till söndagen den 24 November.

Posten bedömer att utdelningen av brev störs och att förseningarna vara upp till flera veckor. Också paketleveranserna kan fördröjas flera dagar.

Ärendena behandlas trots förseningarna

Vid Brottspåföljdsmyndighetens olika enheter beaktas under strejken att olika begäran om utredning och utlåtande som är bundna till en tidsfrist, förpliktande eller överklagbara beslut som innehåller tidsfrister m.m. behandlas trots förseningar som poststrejken orsakar.

För att sända viktiga kundmeddelanden använder vi i mån av möjlighet andra kommunikationsmedel och medier, såsom e post och telefon.

Märk väl att om inte tidsfristen är fastställd av Brottspåföljdsmyndigheten, ska den part som satt ut tidsfristen kontaktas.

För mer information kontakta

Brottspåföljdsmyndighetens registratorskontor,
kirjaamo.rise@om.fi