Lagändringar som träder i kraft vid ingången av 2020

Publicerad 20.12.2019

Bestämmelserna om villkorlig frigivning och tilläggspåföljder i samband med villkorligt fängelse ändras fr.o.m. den 1 januari 2020.

Bestämmelserna om villkorlig frigivning skärps

Återfallsförbrytare får sämre möjligheter att bli villkorligt frigivna. Ändringen syftar till att öka rättvisan i och acceptansen för det straffrättsliga systemet.

Justitieministeriets pressmeddelande av den 11 april 2019 finns att läsa här.

Skärpningar till tilläggspåföljder i samband med villkorligt fängelse

Systemet med tilläggspåföljder i samband med villkorligt fängelse skärps. Efter ändringen kan även vuxna (de som hade fyllt 21 år när de begick brottet) dömas till övervakning som tilläggspåföljd till villkorligt fängelse.

Justitieministeriets pressmeddelande av den 21 februari 2019 finns att läsa här.


Samtliga ändringar som träder i kraft vid ingången av år 2020 inom justitieministeriets förvaltningsområde finns samlade här.