Riitta Kari är ny utvecklingsdirektör för Brottspåföljdsmyndigheten

Publicerad 20.1.2020

Brottspåföljdsmyndigheten har utnämnt Riitta Kari till utvecklingsdirektör för viss tid. Kari inleder sitt arbete vid Brottspåföljdsmyndighetens centralförvaltningsenhet den 1 februari 2020. Tradenom (högre YH) Kari tillträder uppgiften från att ha varit direktör för Satakunta fängelse och byrån för samhällspåföljder i Björneborg.

Kari har länge arbetat i chefs-, lednings- och utvecklingsuppgifter vid Brottspåföljdsmyndigheten. Kari upplever sitt arbete som samhälleligt betydelsefullt och verkningsfullt.

"När omvärlden förändras ska också Brottspåföljdsmyndigheten aktivt vara med i förändringen genom att samverka, utveckla och förbättra. För att arbetet ska lyckas är det viktigt att nätverkssamarbetet fungerar både externt och internt. Lika viktigt som den kontinuerliga utvecklingen av brottspåföljdstjänsterna så att de så väl som möjligt ska svara mot klienternas och fångarnas behov", betonar Kari.

Vid Brottspåföljdsmyndigheten leder utvecklingsdirektören enheten för påföljdernas effektivitet. Till utvecklingsdirektören hör bland annat att inleda, samordna och följa upp utvecklingsprojekt som gäller Brottspåföljdsmyndighetens serviceförmåga och verkningsfullhet.

På grund av den bedömning av strukturerna i Brottspåföljdsmyndighetens organisation som ska genomföras i år gäller Karis utnämning till utvecklingsdirektör för viss tid från den 1 februari 2020 till 31 december 2020.

För mer information kontakta

Arto Kujala, generaldirektör
Brottspåföljdsmyndigheten
tel. +358 29 56 88500