Justitieministeriet: Lagstiftningen om placering av häktade och om fångtransporter reformeras

Publicerad 10.2.2020

Lagstiftningen om placering av häktade och om fångtransporter ska reformeras. Ett av målen för reformen är att man efter 2025 inte längre ska placera häktade i polisens utrymmen efter häktningsrättegången. Ett annat mål är att utveckla arbetsfördelningen mellan myndigheterna när det gäller fångtransporterna.

De internationella och nationella tillsynsorganen har uppmanat Finland att sluta placera häktade i polisens fängelser, eftersom de inte har ändamålsenliga utrymmen för utevistelse, besök och annan verksamhet.

Justitieministeriet har tillsatt en styrgrupp som stöd för reformen av lagstiftningen. Styrgruppens mandattid löper ut vid utgången av 2023. Beredningen av reformen ska ske i en förvaltningsövergripande arbetsgrupp som tillsätts av Rättsregistercentralen och Polisstyrelsen.

Ytterligare information:
Juho Martikainen, lagstiftningsråd
tfn 0295 150 520
e-post: förnamn.efternamn@om.fi

Reformen av lagstiftningen om fångtransporter

Justitieministeriets nyhet