Niina Kallio-Nordlund till Brottspåföljdsmyndighetens nya verkställighetsdirektör

Publicerad 21.2.2020

Brottspåföljdsmyndigheten har utnämnt Niina Kallio-Nordlund till verkställighetsdirektör för viss tid vid myndighetens verkställighetsenhet från den 1 mars till 31 december 2020. Kallio-Nordlund har arbetat inom den offentliga sektorn i olika lednings- och juristuppgifter i tolv år. Till uppgiften som verkställande direktör övergår hon från uppgifter som jurist vid lagstiftnings- och beredningsarbete och som skatteombud.

Utöver juris magisterexamen har Kallio-Nordlund vicehäradshövdings värdighet samt en GRM examen i ekonomiledning som stöder ledningsuppgifterna och en eMBA examen i ledarskap. För närvarande skriver hon på en doktorsavhandling i processrätt.

"Brottspåföljdssektorn är en mycket intressant bransch som omfattar ett flertal yrkesbranscher och som har synnerligen stor samhällelig betydelse. Jag förväntar mig att uppgiften som verkställighetsdirektör innebära en roll där styrning av en sakkunnigorganisation och juridik kombineras och där jag även kan vara med och bidra till förändringsstyrningen. Jag ser fram emot multiprofessionellt samarbete, nätverkande och samverkan med sakkunniga som presenterar den högsta nivån inom sina respektive områden. För mig framstår Brottspåföljdsmyndigheten som en attraktiv arbetsplats med värderingar som stämmer med mina egna", berättar Kallio-Nordlund om sina förväntningar på den nya uppgiften.

Utnämningen är för viss tid på grund av den utvärdering av Brottspåföljdsmyndighetens organisationsstrukturer och ledningssystem som genomförs under året inom ramen för projektet Rise 2.0.

Brottspåföljdsmyndighetens riksomfattande verkställighetsenhet har hand om formaliteterna i verkställighet av fängelsestraff, övervakningsstraff och förvandlingsstraff för böter samt tillsammans med kontaktpersonerna inom verkställigheten om det administrativa i verkställighet av häktning. Verkställighetsdirektören avgör rättelseyrkanden som gäller beslut om strafftid. Verkställighetsenheten har sitt huvudsakliga verksamhetsställe i Åbo med filialer i Kuopio, Uleåborg och Vanda.