Brottspåföljdsmyndighetens ledning är medveten om utmaningarna med personalens ork – personalstyrkan räcker inte till i det nuvarande nätverket av verksamhetsställen

Publicerad 27.2.2020

Fängelsepersonalens fackförbund Vankilavirkailijain liitto (VVL) har meddelat att förbundet är missnöjt med de riktlinjer som dragits upp av ledningsgruppen för Brottspåföljdsmyndigheten och som gäller arbetstiden för fängelsepersonalen. Facket är även oroat över personalens ork. Arbetstiderna och beredskapen i fängelserna har ändrats i enlighet med ändringarna i den reviderade arbetstidslagen som trädde i kraft vid ingången av 2020.

Enligt den nya arbetstidslagen räknas den tid som arbetstagaren åläggs att vara på arbetsplatsen alltid som arbetstid. Lagen känner inte längre till sådan beredskap som tidigare tillämpats vid Brottspåföljdsmyndigheten.

Enligt beslut av Brottspåföljdsmyndighetens centralförvaltningsenhet ska arbetstagaren under de 24 timmar som följer på inledning av varje arbetsskift ges en sammanhängande vilotid på 11 timmar jämlikt i alla enheter, eftersom det också är jämställt. Författningsändringen i fråga om vilotid motiveras med att den skyddar arbetstagaren mot alltför stor belastning.

- Brottspåföljdsmyndighetens ledning är medveten om problemen med personalens ork, och vi tar frågan på största allvar. Vi ser inte att den grundläggande orsaken till problemen är den förlängda vilotiden i periodarbete enligt den nya arbetstidslagen, utan det är knapphet på personal. I förhållande till våra uppgifter har vi för lite personal, och utmaningar orsakas dessutom av det nuvarande nätverket av verksamhetsställen som binder personal på ett oändamålsenligt sätt, konstaterar Brottspåföljdsmyndighetens generaldirektör Arto Kujala.

Arbetstagarnas välbefinnande, ork och säkerhet är mycket viktiga för Brottspåföljdsmyndigheten. Säkerheten har redan nu varit föremål för ett flertal åtgärder.

- I allting handlar vi alltid inom ramen för lagen. I en organisation som är stor som Brottspåföljdsmyndigheten är det klart att lagändringarna inte är behagliga för alla. Responsen tas på allvar, och praxis och konsekvenser av den nya arbetstidslagen följs upp och utvärderas regelbundet. Vi fortsätter diskussionen med personalen och de organisationer som företräder personalen. Ett par år har vi dessutom haft en samarbetsgrupp för arbetstidsfrågor som har haft till uppgift att öka den gemensamma förståelsen när det gäller arbetstidsfrågor. Det tar alltid tid att genomföra förändringar och vänja sig vid nya verksamhetssätt, säger Kujala.

Brottspåföljdsmyndigheten har sammanlagt cirka 2600 anställda. Endast en del av de väktare som utför periodarbete har kommit med respons på förändringen som gäller arbetstid. Det finns cirka 1200 väktartjänster. Konsekvenserna av arbetstidsriktlinjerna utreds, varefter man vid behov vidtar de fortsatta åtgärder som saken kräver.

För mer information kontakta
Brottspåföljdsmyndigheten, personaldirektör Marko Oresmaa, marko.oresmaa@om.fi, 029 56 88455
Brottspåföljdsmyndigheten, kommunikationsexpert Anna Kotaviita, anna.kotaviita@om.fi, 050 598 3210

Mer om ämnet:
Bakom ändringarna i arbetstid vid Brottspåföljdsmyndigheten ligger en ny arbetstidslag, diskussionen med facket fortsätter (28.11.2019)

Personalen i fängelserna har ledningens stöd och tydliga modeller för hur man hanterar säkerhetsrelaterade ärenden (13.5.2019)