Justitieministeriet: Verkställigheten av korta fängelsestraff senareläggs på grund av coronaviruset

Publicerad 18.3.2020

Med anledning av coronaviruset skjuter fängelserna upp verkställandet av korta straff.

Justitieministeriet har utfärdat en förordning där det bestäms att verkställigheten av förvandlingsstraff för böter och av fängelsestraff i högst sex månader ska avbrytas tillfälligt under perioden 19.3.-19.6.2020.

Avsikten med detta är att minska antalet fångar som kommer till fängelset för en kortare tid och att på det sättet minska risken för att coronaviruset sprids bland fångarna och personalen.

- Säkerheten i fängelserna är ytterst viktig också i det rådande coronavirusläget. Syftet med dessa åtgärder är att minska smittorisken i fängelserna och att underlätta personalens arbete, betonar justitieminister Anna-Maja Henriksson.

Justitieministeriets pressmeddelande

Ytterligare upplysningar: regeringssekreterare Juho Martikainen, tfn 0295 150 520, fornamn.efternamn@om.fi och specialmedarbetare Niklas Mannfolk, tfn 050 306 3990, fornamn.efternamn@om.fi