Justitieministeriet: Verkställigheten av fängelsestraff för dömda som väntar i frihet på att domen ska verkställas senareläggs på grund av coronaviruset

Publicerad 1.4.2020

Regeringen föreslår att verkställigheten av förvandlingsstraff för böter och av ovillkorliga fängelsestraff ska senareläggas så att de inte inleds förrän den 31 juli 2020. Det är nödvändigt att begränsa intagningen av nya fångar till fängelse för att minimera effekterna av coronavirusutbrottet.

Antalet fångar i fängelserna är för närvarande högt i förhållande till kapaciteten, vilket är en riskfaktor med tanke på spridningen av coronavirusepidemin. Syftet med den föreslagna ändringen är att säkerställa att verkställigheten av straff kan ordnas på ett tryggt sätt och att upprätthålla fängelsernas funktionsförmåga under epidemin.

Verkställigheten av korta straff har redan tidigare skjutits upp på grund av coronaviruset. Justitieministeriet har utfärdat en förordning där det bestäms att inledningen av verkställigheten av förvandlingsstraff för böter och av fängelsestraff i högst sex månader avbryts under perioden 19.3-19.6.2020.

Justitieministeriets pressmeddelande

Ytterligare upplysningar:
Niklas Mannfolk, specialmedarbetare, tfn 050 306 3990, fornamn.efternamn@om.fi
Juho Martikainen, regeringssekreterare, tfn 0295 150 520, fornamn.efternamn@om.fi