Coronarelaterade begränsningar i fängelserna upphävs med försiktighet från och med den 1 juni

Publicerad 25.5.2020

Begränsningar som infördes i fångelserna på grund av coronapandemin upphävs med eftertanke med början den 1 juni. I första taget lindras begränsningar som gällt funktionerna och aktiviteterna inne i fängelserna. I såväl slutna som öppna anstalter återfår intagna tillgång till gym, sportsalar, bastur och bibliotek från och med den 1 juni.

Brottspåföljdsmyndighetens generaldirektör Arto Kujala säger att begränsningarna upphävs i anstalterna stegvis och med eftertanke för att arbetstagarnas och klienternas säkerhet ska kunna tryggas så bra som möjligt.

Permissioner beviljas i enlighet med nuvarande praxis, vilket innebär att permission endast kan fås av synnerligen viktiga skäl, såsom en nära anhörigs begravning eller allvarliga hälsomässiga skäl som gäller en nära anhörig till den intagne.

Beslut om hur de intagna ska kunna få träffas med sina barn kommer att tas i midsommarveckan. Besöken har varit indragna sedan den 13 mars. Fysiska besök har ersatts med möten över Skype under den tid som coronabegränsningarna gällt.

Arbetsdriften vid slutna anstalter utvidgas från och med den 1 juni och möjlighet till arbete bereds flera fångar. I öppna anstalter återupptas utomhusarbeten i mindre grupper.

Övervakning av ungdomsstraff ska fortsättningsvis ske per telefon och på distans.

Brottspåföljdsmyndighetens beredskapsgrupp planerar för hur begränsningar ska upphävas som gäller fängelse och samhällspåföljder. Konsekvenserna av lindringarna i begränsningarna utvärderas regelbundet, och skulle coronaviruset börja spridas i fängelserna har Brottspåföljdsmyndigheten beredskap att återinföra begränsningar. För närvarande finns det inga coronafall i fängelserna.

Beredskapsgruppen följer läget med coronaviruset och konsekvenserna som lindringarna resulterar i i slutna respektive öppna anstalter och i byråerna för samhällspåföljder samt utfärdar anvisningar till brottspåföljdsområdena och enheterna.

Kriminologiska bibliotekets tjänster blir tillgängliga i viss omfattning från och med den 1 juni. Utlåningsverksamhet bedrivs från den 1 till 18 juni enligt överenskommelse och återupptas den 1 augusti. Biblioteket håller stängt från den 22 juni till 31 juli.

Ytterligare uppgifter lämnas av
generaldirektör Arto Kujala, tel. +358 29 56 88500
säkerhetsdirektör Ari Juuti, tel. +358 29 56 88456