Permissioner börjar beviljas i större utsträckning och oövervakade besök återupptas i fängelserna

Publicerad 1.7.2020

I fängelserna återgår man till normal praxis när det gäller att tillåta olika typer av besök. Återgången börjar fr.o.m. den 1 juli. Även permissioner och oövervakade besök återupptas.

På öppna anstalter kan besök även ske utomhus. Avstånden ska hållas och bra handhygien iakttas i fängelserna och på byråerna för samhällspåföljder.

Vid behov ska man i fängelserna ordna med temporära ställen där man kan tvätta händerna.

– Korrekt användning av skyddsutrustning accentueras särskilt nu när verksamheten i regionerna börjar återgå mot det normala. Personalens arbetarskydd spelar en viktig roll nu när coronarelaterade begränsningar börjar tas bort, säger generaldirektör Arto Kujala.

Verksamheten och sysselsättningarna i fängelserna återgår till det normala, dock med beaktande av avstånden. Aktiviteter som samarbetspartners står för återupptas så långt som möjligt. Verksamheter där det är svårt att upprätthålla behövliga skyddsåtgärder ordnas tillsvidare inte. Det handlar exempelvis om grupper där fångarna tillsammans lagar mat under handledning.

Andliga sammankomster kan även hållas av externa aktörer, såsom innan coronapandemin bröt ut. Vid evenemangen ser man till att avstånden hålls och att deltagande inte tar varandra i hand.

Är man sjuk får man inte inställa sig till fängelse eller byrå för samhällspåföljder. Personer som uppvisar symptom på covid-19 släpps inte in på besök i fängelser.

På byråerna för samhällspåföljder återgår man till normal verksamhet stegvis från och med den 1 juli. Vid klientsammankomster håller man avstånden och ser till att ha bra handhygien. Arbetstjänst ska utökas i takt med att tjänstgöringsställen öppnar upp.

För närvarande har man cirka 2 500 intagna i fängelserna. Inga fall av covid-19 har diagnosticerats i de finländska fängelserna. Brottspåföljdsmyndighetens beredskapsgrupp följer läget i slutna respektive öppna anstalter och i byråerna för samhällspåföljder. Man tar höjd för nya åtgärder i regionerna och enheterna om så skulle behövas.

För mer information kontakta:

Brottspåföljdsmyndigheten
generaldirektör Arto Kujala
tel. +358 29 56 88500

säkerhetsdirektör Ari Juuti
tel. +358 29 56 88456