Justitieministeriet: Planeringen av gemensamma lokaler för polishuset och fängelset i Uleåborg fortsätter

Publicerad 23.6.2020  Uppdaterad 25.6.2020

Justitieministeriet, inrikesministeriet och finansministeriet gav Senatfastigheter i januari 2020 i uppdrag att fortsätta planeringen av ett polishus och fängelse i Uleåborg tillsammans med polisen och Brottspåföljdsmyndigheten.

Justitieministeriet, inrikesministeriet och finansministeriet gav Senatfastigheter i januari 2020 i uppdrag att fortsätta planeringen av ett polishus och fängelse i Uleåborg tillsammans med polisen och Brottspåföljdsmyndigheten.

I arbetet beaktades det operativa samarbetets fördelar samt helhetslösningens säkerhet, hälsosamhet och kostnadseffektivitet.

Utifrån beredningsarbetet har parterna beslutat att planeringen av lokalerna i Ruskonselkä i Uleåborg fortsätter. Uppdateringen av projektplanen inleds i juni 2020 och blir klar i september 2020.

I de gemensamma lokalerna kommer att placeras de nuvarande funktionerna i Uleåborgs fängelse, polisens undersökningslokaler på olika håll i Uleåborg, övervaknings- och larmfunktionerna i Hiukkavaara samt förvaringslokalerna för frihetsberövade i Haukipudas. I lokalerna har det också planerats en sessionssal för tingsrätten.

Justitieministeriets pressmeddelande.

Mer information:
Finansministeriet: Päivi Nerg, tfn 0295 530 149, paivi.nerg(at)vm.fi
Inrikesministeriet: Ari-Pekka Dag, tfn 0295 488 560, fornamn.efternamn(at)intermin.fi
Justitieministeriet: Marianne Mäki, tfn 0295 150 034, fornamn.efternamn(at)om.fi