Brottspåföljdsmyndigheten utreder kvinnliga fångars säkerhet och sysselsättning

Publicerad 9.6.2020

Vid Brottspåföljdsmyndigheten utreds kvinnliga fångars säkerhet och hur väl olika sysselsättningar svarar mot kvinnornas behov. Målet är bemöta kvinnliga fångars särbehov bättre än vad som sker in nuläget.

Vid myndigheten pågår ett projekt för utvärdering av organisationsstrukturerna. Inom projektet utreder man bl.a. vilka behov som finns hos specialgrupper bland brottspåföljdsklienterna och hur man tar hänsyn till dessa grupper. Också oron för säkerheten på de mindre kvinnoavdelningarna som finns i fängelserna och hur pass väl aktivitetsutbudet tillgodoser kvinnornas behov ligger bakom utredningen.

– Med utgångspunkt i en internationell studie som handlar om kvinnliga fångar rekommenderas det att man ska undvika att placera kvinnliga intagna i samma fängelser med män. Orsaken är att kvinnor har olika behov jämfört med manliga intagna och att kvinnor upplever störningar när de placeras i samma enheter. Dessutom har en stor del av de kvinnliga fångarna en traumabakgrund som bör beaktas när man jobbar med dem, säger Riitta Kari, utvecklingsdirektör vid Brottspåföljdsmyndigheten.

I Finland finns kvinnliga fångar placerade runt om i landet på nio anstalter med separata bostadsenheter för manliga respektive kvinnliga intagna inom en och samma anstalt. Likaså häktade kvinnor placeras på egna avdelningar, men i samma enheter med män.

Tavastehus fängelse och kvinnoenheten vid Vånå fängelse är avsedda uteslutande för kvinnliga intagna. Tidpunkten för utredningen påverkas dessutom av det faktum att ett nytt kvinnofängelse på 100 platser ska tas i drift i Tavastehus på hösten.

– Utöver kvinnliga fångars säkerhet och aktiviteter kartlägger man i utredningen tillgången till hälso- och sjukvårdstjänster samt hur man identifierar och ingriper i sexuella trakasserier. Dessutom granskas personalens könsfördelning och förtrogenhet med kvinnospecifikt arbete.

Utredningen görs av Kaisa Tammi-Moilanen, som är direktör för Vånå fängelse och Tavastland byrå för samhällspåföljder och sitter med tiotals års erfarenhet av arbete med kvinnliga intagna. I utredningen, som ska vara klar vid utgången av september, ska man ta fram förslag till hur Brottspåföljdsmyndigheten kan bidra till att utveckla förhållandena för kvinnliga fångar.

För mer information kontakta utvecklingsdirektör Riitta Kari, tel. +358 50 592 3306