Coronarelaterade restriktioner lättas upp i byråerna för samhällspåföljder

Publicerad 8.6.2020

Begränsningar som infördes på byråerna för samhällspåföljder på grund av coronapandemin upphävs stegvis med början den 15 juni. När det gäller samhällstjänstpåföljder går man in för att utöka arbetstjänsten i takt med att tjänstgöringsställen öppnar upp.

Från och med den 15 juni 2020 kan klienterna förpliktas till samhällstjänst. Samhällstjänst kan avtjänas enligt ett accelererat tidsschema om avtjänandet har fördröjts på grund av coronapandemin. För att kunna avbryta samhällstjänsten ska klienten ha läkarintyg från och med den 15 juni.

Verkställighet av övervakningsstraff kan inledas stegvis från och med den 15 juni med beaktande av situationen hos klienterna och på platserna där verksamhetsskyldigheten ska fullgöras.

Fysiska möten med samhällspåföljdsklienter kan ske från och med den 15 juni om en grundad anledning föreligger. Det kan till exempel handla om att klienten saknar möjlighet att mötas upp via fjärranslutning, att en nyinkommen samhällstjänstklient besöker sitt tjänstgöringsställe eller att det är en minderårig klient som man ska ta ett möte med. Vid fysiska möten ser man till att skydda sig och hålla avstånd.

Att upphäva ytterligare begränsningar kommer övervägas under sommaren. Skulle coronasituationen försämras kan det emellertid bli nödvändigt att återinföra en del begränsningar.

Brottspåföljdsmyndighetens beredskapsgrupp planerar för hur begränsningar ska upphävas som gäller fängelse och samhällspåföljder. Konsekvenserna av lättnaderna i begränsningarna utvärderas regelbundet.

För mer information kontakta
Specialsakkunnig Sanna Kohvakka, tel. +358 50 472 3035
Säkerhetsdirektör Ari Juuti, tel. +358 29 56 88456