Gerdes från Tyskland har valts som leverantör för systemet av typen smart fängelse

Publicerad 5.8.2020

Gerdes har vunnit Brottspåföljdsmyndighetens konkurrensutsättning för ett smartfängelsesystem. Gerdes är ett tyskt familjeföretag grundat 1989 som specialiserar sig på ICT-lösningar för fängelsesäkerhet och teleteknik: https://www.gerdes-ag.de/en/home/.

Gerdes Prison Media-produkt kommer att användas till exempel i fängelset i Tavastehus som öppnas i höst. Cellterminalerna i Tavastehus fängelse uppskattas att tas i bruk 24.10.2020. Gerdes i samarbete med Rättsregistercentralen och Brottspåföljdsmyndigheten ansvarar för leveransen och testningen av systemet samt utbildningen av personalen.

Prison Media omfattar media- och andra digitala tjänster som fångarna kan använda i sina celler. En bärbar cellterminal gör det möjligt att till exempel använda internet i begränsad utsträckning, skicka meddelanden, ringa videosamtal, studera och shoppa. Cellterminalen kan användas förutom i cellen även i andra lokaler i fängelset såsom skolan eller när man uträttar ärenden hos personalen.

Under 2021 kommer Tavastehus fängelse även anordna utbildning inom digital kompetens för fångarna som en del av Kalliolas digiklivprojekt. Dessutom forskar Institutet för hälsa och välfärd inom sitt DigiIn-projekt hur det intelligenta fängelset påverkar fängelsets verksamhet och kultur. I en delstudie utreder Laureas forskare hur fångarna och personalen upplever det smarta fängelset samt dess inverkan på rehabilitering.

Erfarenheter om lösningen av typen smart fängelse samlas in under 2021 för att kartlägga om modellen i framtiden kan utvidgas till andra enheter.

Mer information:

Pia Puolakka, projektchef
Intelligent fängelse-projekt
pia.puolakka@om.fi, tfn 050 368 0998