Justitieministeriet: Arbetsgrupp bereder lagändringarna i anknytning till organisationsreformen av Brottspåföljdsmyndigheten

Publicerad 27.8.2020

Justitieministeriet har tillsatt en arbetsgrupp som ska bereda de lagändringar som behövs för att genomföra organisationsreformen av Brottspåföljdsmyndigheten.

Brottspåföljdsmyndigheten lämnade i juni 2020 ett förslag till justitieministeriet om utvecklingsbehoven i fråga om organisationsstrukturen. Syftet är att förenhetliga verksamheten i hela landet och förbättra möjligheterna att uppnå de strategiska målen.

Enligt förslaget ska Brottspåföljdsmyndigheten i fortsättningen bestå av ett enda gemensamt ämbetsverk. Den nya organisationen föreslås ha en riksomfattande nivå och en central nivå. Det ska finnas elva brottspåföljdscentraler som ska innefatta fängelser och byråer för samhällspåföljder.

Lagberedningsgruppen har till uppgift att kartlägga behoven av lagändringar och bereda ändringsförslagen. Arbetsgruppens mandatperiod är 25.8.2020–28.2.2021.

Brottspåföljdsmyndighetens medlemmarna är utvecklingsdirektör Riitta Kari (ersättare direktör Tuula Tarvainen) och HR-direktör Marko Oresmaa (ersättare ledande jurist Heli Tamminen).

Pressmeddelande i justitieministeriets sidorna

Ytterligare information:

justitieministeriet
Marianne Mäki, enhetschef
tfn 0295 150 034
e-post: fornamn.efternamn@om.fi

Projektsidan (på finska)

Brottspåföljdsmyndighetens pressmeddelande 30.6.2020