Våldsförbrytare placeras på ny rehabiliteringsavdelning i Riihimäki fängelse

Publicerad 7.9.2020

I Riihimäki fängelse öppnas måndagen den 7 september en ny rehabiliteringsavdelning med sju platser. Avdelningen är avsedd för fångar som begått allvarliga våldsbrott och som är engagerade att minska sin risk att återfalla i våldsbrott.

Målet att skapa en rehabiliterande verksamhetsmiljö med en ansvarskultur där de intagna respekterar, uppskattar och samsas med varandra, så att de kan förstå de omfattande konsekvenserna deras brott har och få i stånd en förändring.

– Målet är att de ska lära sig att utveckla empati för dem som de skadat och lära sig sociala färdigheter och icke-våldsamma metoder när det gäller att lösa konflikter. Dessutom är det bra om den dömde får möjlighet att på något vis gottgöra de brott han begått, exempelvis genom att utföra något arbete för gottgörelsearbete, en reparation. Detta innebär också att ens egna familjeförhållanden blir bättre, belyser psykolog Arja Konttila de metoder som används på den nya avdelningen, som hon även varit med och skapat.

– Enligt undersökningar fungerar sådana här restorativa rehabiliteringsmetoder bäst för våldsförbrytare och i synnerhet för dem som dömts för allvarliga våldsbrott. En av de mest verkansfulla metoder är att delta i en restorativ dialog, det vill säga att möta upp med den som fallit offer för brott mot liv eller offrets anhöriga, tillägger Konttila.

Avdelningen tillgodoser behovet att gå in med återfallsreducerande åtgärder redan under fängelsetiden när det gäller intagna som begått allvarliga våldsbrott.

– Att inrätta avdelningen har varit en stor kraftansträngning för anstalten och alla som deltagit förtjänar ett stort tack för sin insats, säger Susanna Schugh-Laulumaa, biträdande direktör för Riihimäki fängelse.

Brottspåföljdsmyndigheten har vidtagit de åtgärder som ändringen av lagen om samhällspåföljder föranleder. Det kan man läsa mer om i nyheten som vi publicerade den 30 augusti och som står läsa här.

För mer information kontakta
Susanna Schugh-Laulumaa,
biträdande direktör för Riihimäki fängelse
etunimi.sukunimi@om.fi
tel. 358 29 568 1314