Anstaltssäkerhet förbättras genom att inrätta avdelningar med intensifierad övervakning i fyra fängelser

Brottspåföljdsmyndigheten inför avdelningar med intensifierad övervakning där fångar som äventyrar anstaltssäkerheten framgent kommer att placeras. Det blir sammanlagt 12 avdelningar med totalt 134 platser som ska tas i bruk stegvis med början den 1 mars. Ett av målen är att bekämpa organiserad brottslig verksamhet under fängelsetiden. Avdelningarna med intensifierad övervakning skapas i fängelserna Riihimäki, Åbo, Sukeva och S:t Michel.

Publicerad 1.3.2022