Brottspåföljdsmyndigheten har utrett situationer med hot och våld mot personalen

Under 2021 och början av 2022 har personalen på Brottspåföljdsanstalten utsatts för en mängd anklagelser, olämpligt språkbruk och verbala hot. Dessutom möter övervakningspersonalen fysiskt motstånd i arbetet, såsom sparkande, spottande och knuffande. Detta framgår av registrerade fall av hot i klientinformationssystemet.

Publicerad 20.9.2022