Brottspåföljdsmyndighetens första ansvarsredovisning fokuserar på målen som gäller socialt ansvar

Brottspåföljdsmyndighetens första ansvarsredovisning publicerades i början av maj. Syftet med ansvarsredovisningen är att kommunicera till intressenterna hur vi bidrar till att främja hållbar utveckling i vår verksamhet. Under 2021 har Statskontoret gett alla ministerier, myndigheter och institutioner i uppdrag att årligen ta fram en ansvarsredovisning. Ansvarsredovisningen kommer i fortsättningen att ingå som ett led i myndighetens årsredovisning.

Publicerad 18.5.2022