Kvinnors särbehov beaktas på nya fängelseavdelningar

Det ska bli tre nya avdelningar för kvinnliga intagna i Kuopio fängelse från och med den 1 januari 2023. Två av avdelningarna ska vara för häktade och en för dömda. Sammantaget blir det 16 platser för kvinnliga intagna. Inrättandet av avdelningarna är ett led i Brottspåföljdsmyndighetens bredare fångplatsreform som svarar mot behoven hos särgrupper och lagstiftningsreformen som gäller placering av häktade.

Publicerad 19.12.2022