Samhällspåföljdsbyråer involverade i statens service- och lokalreform — Tjänsterna blir mer klientorienterade

Brottspåföljdsmyndigheten är med i en reform där de statliga klientbesöken koncentreras till den offentliga förvaltningens gemensamma klientserviceställen och kontorslokalerna tas till sambruk. Målet med reformen är att skapa ett enhetligt klientservicenät för statsförvaltningen och FPA senast 2030. Samhällspåföljdsbyrån i Villmanstrand är den första av enheterna inom Brottspåföljdsmyndigheten att delta i piloteringen av gemensamma kontor.

Publicerad 28.9.2022