Studier för examen inom brottspåföljdssektorn inleds med förnyat innehåll

Det är en grupp på ca 70 studerande som påbörjar examensutbildning inom brottspåföljdssektorn vid Brottspåföljdsområdets utbildningscentral den 5 september. Läroplanen har reviderats utifrån de föränderliga krav som gäller på sektorn, med tanke på att förtydliga studiehelheten och möjliggöra mer individuella utbildningsvägar för de studerande.

Publicerad 2.9.2022