Träning av artificiell intelligens börjar i fängelserna

Brottspåföljdsmyndigheten och teknologiföretaget Metroc Oy har tecknat ett samarbetsavtal som ger de fängelserna dokumentbehandlingsarbete som syftar till att träna algoritmen för artificiell intelligens. Arbetet utgörs på arbetsstationer som levereras av Metroc.

Publicerad 11.4.2022