Verkställighet av förvandlingsstraff för böter begränsas under perioden den 28 januari till 31 maj 2022

Justitieminister Anna-Maja Henriksson har stadfäst ministeriets förordning som träder i kraft den 28 januari. Genom förordningen begränsas intagning i fängelserna av dem som dömts till förvandlingsstraff för böter. Målet är att minska risken för spridning av coronaviruset tills en tillräcklig vaccinationstäckning har uppnåtts i fängelserna.

Publicerad 26.1.2022