Kursutbudet på fängelserna utökas till att omfatta vetenskap — forskningskunskap görs tillgänglig för fångar

Brottspåföljdsmyndigheten och vetenskapsevenemanget Vetenskapsdagarna anordnar i samarbete vetenskapskurser i fängelser. Vetenskapskurserna är för närvarande tillgängliga i fem fängelser.

Publicerad 15.11.2023