Fångplatsreformen påverkar slutna fängelser – platser för sexualförbrytare och bötesfångar centraliseras

De slutna fängelserna i Finland är för närvarande så gott som fullbelagda, och därför måste Brottspåföljdsmyndigheten noggrant planera för hur de som ska tas in kan placeras så att straffavtjänandet blir tryggt och personalens säkerhet i arbetet inte äventyras.

Publicerad 20.2.2024