Kvalitetsundersökning 2022: knappa resurser en utmaning
för kvaliteten vid Brottspåföljdsmyndigheten

I den rapport som nu publiceras redogörs för resultaten av kvalitetsundersökningen som genomfördes 2022. Rapporten riktar sig till personal, intressentgrupper, intagna och samhällspåföljdsklienter, forskare och alla andra med intresse för området. Kvalitetsundersökningen har genomförts med oförändrat innehåll vart tredje år sedan 2016.

Bilagor

Publicerad 12.3.2024