Ökat antal fångar och samhällspåföljdsklienter 2023


Brottspåföljdsmyndigheten gjorde under året framsteg med sina centrala resultatmål och upprätthöll den grundläggande verksamheten väl, detta trots en ökning av antalet fångar och samhällspåföljdsklienter och ett ansträngt resursläge. Samarbetet med välfärdsområdena och förundersökningsmyndigheterna är viktigt för att myndigheten ska kunna uppnå de mål som ställts upp för den.

Publicerad 5.3.2024