Vid Brottspåföljdsmyndigheten reformeras också utbildningssystemet inom området

Brottspåföljdsmyndigheten reformerar brottspåföljdscentralernas personalstruktur och ledningssystem samt utbildningssystemet inom brottspåföljdssektorn. Rise 3.0-initiativet är den andra fasen i den tvåfasiga organisationsreformen.

Publicerad 25.3.2024