Goda sysselsättningsutsikter för utbildad personal vid Brottspåföljdsmyndigheten

Brottspåföljdsmyndigheten sysselsätter cirka 2 600 yrkesutbildade personer, ungefär hälften av dem i styrnings- och övervakningsuppgifter i fängelserna. I uppgifterna inom verkställighet av straff behövs bland annat väktare.

Publicerad 19.11.2020