Ledarskap, kompetensutveckling och placering lyfts fram som utvecklingsobjekt i Brottspåföljdsmyndighetens utredning om kvinnliga intagna

I utredningen kartlades kvinnliga intagnas trygghet och säkerhet och hur väl man i sysselsättningarna lyckas tillvarata deras särbehov. Utvecklingsobjekt som lyfts fram är hur man ska leda och organisera arbetet med kvinnliga intagna, utveckla kompetens för kvinnospecifikt arbete och var någonstans man ska ha platserna som är avsedda kvinnor lokaliserade. I utredningen läggs fram förslag till åtgärder för att förbättra situationen för kvinnliga intagna i Brottspåföljdsmyndighetens anstalter.

Publicerad 19.10.2020