Brottspåföljdsmyndighetens kvalitetsundersökning ger vid handen att verksamhetens kvalitet upplevs som bra, medan resurserna och säkerhetshoten bekymrar

Resultaten från Brottspåföljdsmyndighetens kvalitetsmätning 2019 har nu gjorts offentliga. I kvalitetsmätningen kartläggs kvaliteten i Brottspåföljdsmyndighetens verksamhet och resultaten tillvaratas när det gäller att utveckla verksamheten. Kvaliteten i verksamheten upplevs alltjämt som åtminstone bra. Resurserna och säkerhetshoten är något som sticker ut i resultaten.

Publicerad 7.10.2020