Att utveckla arbetarskyddet är ett av Brottspåföljdsmyndighetens centrala resultatmål i år

Att utveckla arbetarskyddet är ett av Brottspåföljdsmyndighetens centrala resultatmål under 2021. En av åtgärderna för detta är anvisningar för trakasserier och riktade trakasserier av tjänstemän. Risker som förknippas med personalens ensamarbete kommer också att utredas i år.

Publicerad 30.3.2021