Rise AI -projekt bidrar till återfallsprevention

Projektet Rise AI går ut på att ta fram ett program baserat på artificiell intelligens som ska stöda planering av strafftiden för dem som dömts till straff och hjälpa att hänvisa dem till adekvata tjänster. Syftet med programmet är att utifrån tillgängliga klientuppgifter komma med rekommendationer om vilka av Brottspåföljdsmyndighetens tjänster som den dömde kan tänkas dra nytta av under strafftiden.

Publicerad 18.2.2021