Anslag för forskning och utveckling inom brottspåföljdsområdet finns att söka igen

Brottspåföljdsmyndigheten beviljar årligen finansiering för forsknings- och utvecklingsprojekt som är relevanta för brottspåföljdsområdet. Innevarande år finansieras i synnerhet projekt med teman som hänför sig till strafftidens planenlighet och planmässighet, servicekontinuitet och gradvis utslussning från fängelsestraff. Ansökningstiden pågår fram till den 31 juli 2021.

Publicerad 24.5.2021