Verkställigheten av ovillkorliga fängelsestraff begränsas temporärt för att förhindra spridningen av coronaviruset

Justitieministeriet har utfärdat en förordning enligt vilken får den som dömts till ett ovillkorligt fängelsestraff på högst sex månader inte åläggas att anmäla sig i ett fängelse under tiden 31.3–30.6.2021. Om tiden för anmälan i ett fängelse har redan fastställts då förordningen träder i kraft ska denna tid följas. Verkställighet av straff inleds, om verkställigheten annars skulle förfalla eller senareläggas med mer än åtta månader.

Publicerad 31.3.2021