Nyhetsutskick

Brottspåföljdsmyndigheten distribuerar ett par gånger om året ett nyhetsutskick som heter Rikos ja seuraamus, med berättelser om kärriär, uppgifter om händelser och evenemang, nyheter och bloggar. Nyhetsutskicket riktar sig till media, våra partners och anställda och andra som är intresserade av Brottspåföljdsmyndighetens verksamhet.

Prenumerera nyhetsutskicket här!

Nyhetsutskicket kan även prenumereras på finska här.

Prenumerationen kan avslutas när som helst, följ anvisningarna i slutet av nyhetsutskicket.

Brott och påföljd 1/2020
Brott och påföljd 1/2019

Dataskyddsbeskrivning (pdf, 0.11 Mt)
 
Publicerad 28.5.2020