Projekt

Smart fängelse

I det intelligenta fängelseprojektet implementerar Brottspåföljdsmyndigheten en lösning av typen smart fängelse i det nya kvinnofängelset som uppförs i Tavastehus och ska stå färdigt år 2020. Varje cell får sin egen terminal från vilken den intagne kan elektroniskt uträtta ärenden och använda digitala tjänster. Från cellterminalen kan hon logga in i sitt eget nätverk av medfångar och i begränsad utsträckning det externa nätverket.

Att kunna elektroniskt uträtta sina ärenden och använda digitala tjänster bidrar till att integrera de dömda i samhället och skapar bredare och mer självstyrda möjligheter till rehabilitering under fängelsetiden, vilket reducerar risken för återfall i brott. Tillgång till elektronisk kommunikation gör det möjligt att ta och avlägga kurser, söka jobb och kommunicera med sociala myndigheter elektroniskt.

Det nya kvinnofängelset ska bli en genuint digital lärmiljö för ett liv utan kriminalitet och fungera som en pilotmiljö för riktlinjer för Brottspåföljdsmyndighetens framtida utveckling och innovationer när det gäller digitalisering av aktiviteterna och rehabiliteringen under fängelsetiden. Målet är att Brottspåföljdsmyndighetens samtliga enheter ska kunna digitalisera sig i framtiden och anta lösningar av typen smart fängelse.

För mer information kontakta projektchef Pia Puolakka, tfn 029 56 88496

Projektet för verksamhetsutveckling och klientinformation (det s.k. "Rotiprojektet")

Vid Brottspåföljdsmyndigheten startade 2011 ett projekt för utveckling av verksamhet och informationssystem som i början lydde under namnet Projektet för klientinformationssystem (fi. ATJ). Efter att en projektbyrå inlett verksamheten 2013 fick projektet namnet "Roti" på finska. Ordet "Roti" är talspråk, en omvandling av det svenska ordet "råd" som avser ordning.

Med Rotiprojektet ska ett gemensamt informationssystem upprättas för Brottspåföljdsmyndigheten. Systemet ska förena den nuvarande fångdatabasen och informationssystemet för samhällspåföljder (det sistnämnda vid namn "Tyyne"). Syftet är att klienterna och arbetet i brottspåföljdsbranschen ska behärskas genom ett centralt och maximalt automatiserat informationssystem som ska spela en avgörande roll i styrningen av verksamheten. Rotiprojektet ska göra det möjligt att säkerställa ett optimalt samarbete och en snabb informationsförmedling mellan myndigheterna.

Syftet med Rotiprojektet är att effektivisera informationssystemen men också att utveckla verksamheten. Ett annat mål är att utveckla Brottspåföljdsmyndighetens arbete.

Ytterligare information: roti.rise(a)om.fi

projektledare Karoliina Taruvuori, tel. 029 56 81477

 
Publicerad 11.7.2019