Åtgärdsprogram för förebyggande av bostadslöshet AUNE

Brottspåföljdsmyndigheten deltar i regeringens program för att minska långtidsbostadslösheten (AUNE-projektet) åren 2016–2019.

För Brottspåföljdsmyndighetens del är projektets mål när det gäller personer som friges från fängelser och avtjänar samhällspåföljder att stödja

  • tillgången till bostad,
  • boendeträning och
  • livshantering
  • samt att minska bostadslösheten för fångar och samhällspåföljdsklienter.

Enligt bostad först-principen är AUNE-projektets mål att sträva efter att brottspåföljdsklienters boende är tryggat i klientens olika livssituationer. Cirka 30–35 procent av dem som friges från fängelser friges som bostadslösa. Av dem som avtjänar samhällspåföljder är cirka 10–15 procent bostadslösa. Bostadslöshet berör cirka 2 000 brottspåföljdsklienter. En särskild riskgrupp är ungdomar och personer som avtjänar korta straff, vars situation inte hinner påverkas under fängelsestraffet.

Enligt undersökningar är det vanligare att göra sig skyldig till nya brott genast efter frigivning särskilt när det gäller frigivna utan bostad. Stöd för boende innebär nästan aldrig enbart att lära sig att bo, utan även att lära sig vardagsfärdigheter och vardagsliv i vidare bemärkelse.

Länkar:

Webbplatsen Asunto ensin (Bostad först): Information om bostadslöshet och förebyggande av bostadslöshet (på finska)

Kommunala strategier för att förebygga bostadslöshet

Ytterligare information: Specialplanerare, Aune-projektledare Heidi Lind, tfn +358 50 4393 749

 
Publicerad 11.7.2019