Projekt med verksamhetslokaler

Brottspåföljdsmyndigheten utvecklar fortlöpande sitt riksomfattade anstaltsnät, vilket innebär att befintliga byggnader renoveras och nya uppförs. Nedan hittar du information om nybyggen och renoveringsprojekt inom myndigheten.

Tavastehus fängelse med 100 platser för kvinnor är stängt för närvarande. En ny byggnad uppförs väster om det nuvarande fängelset och beräknas vara färdigställd i slutet av 2020. Sjukhuset för fångar kommer fortsättningsvis att fungera som vanligt.

Brottspåföljdsmyndighetens campus i Jyväskylä kommer att inrymma både Jyväskylä byrå för samhällspåföljder och Laukas fängelse som är en öppen anstalt som får 60 fångplatser. Campuset får ett centralt läge i Jyväskylä och beräknas vara färdigställt år 2020.

I Kervo byggs en öppen anstalt på området där fängelset har haft sin arbetsverksamhet belägen. Andra områden kommer att avstås med undantag för ett område som hålls kvar för eventuell framtida expansion. Den nya öppna anstalten ska få 136 fångplatser och beräknas stå färdig i början av 2020. Grundläggningsarbeten pågår och de första boendebyggnaderna av volymelement ska börja uppföras tidigt på hösten 2019.

Uleåborgs fängelse och Uleåborgs huvudpolisstation uppförs på ett gemensamt säkerhetscampus dit även andra säkerhetsaktörer kan förläggas. Campuset blir beläget i Hiukkavaara cirka åtta kilometer från centrala Uleåborg. Fängelset får sammalagt cirka 100 platser för häktade och dömda och beräknas stå färdigt i början av 2022.

En ny belägenhet för Vaala fängelse utreds med utgångspunkt i att fängelset ska matcha krav som ställs i fängelsekonceptet och de relaterade nya funktionerna enligt servicekartan bättre än nuvarande Pelso fängelse. Det blir ett slutet fängelse med cirka 100 platser och beräknas vara färdigställt i början av 2022.

Sukeva fängelse ska få ett nybygge som kommer att serva förvaltningen och personalen och dessutom få lokaler där fångar kan motta besök. Nybygget ersätter den nuvarande förvaltningsbygganden och festsalsbyggnaden som båda ska rivas i samband med projektet. Detaljplaneringen pågår och nybygget beräknas stå färdigt 2020.

Fängelsebyggnad som används av fångar i enheten i Ojoinen av Vånå fängelse genomgår totalrenovering och ska få cirka 30 fångplatser. Renoveringen ska bli klar i slutet av 2018.

En bostadsenhet för 36 fångar med en separat bastubyggnad kommer att bli färdigställd 2018 i fängelseområdet i Pelso. Cellbyggnaden med lätt konstruktion motsvarar konceptet för flyttbart fängelse och ska ersätta de celler som nu är belagda med användningsförbud.

I enheten i Ojoinen av Vånå fängelse pågår fasadreparationer som Senatfastigheter låter utföra. Samtidigt repareras näten för bruksvatten och avlopp i cellbyggnaden och renoveras pumpstationen för avloppsvatten som servar anläggningen.

Byggnaden med tryckeriskolan i Helsingfors fängelse ska rivas under 2018. Delar av arkiven för Brottspåföljdsmyndighetens centralförvaltningsenhet och Helsingfors fängelse har flyttats till Borgå. Dessutom pågår planering för att omstrukturera hallen med metallverkstad till att tillgodose mer mångsidiga aktiviteter, så att man kan avstå från snickeriverkstaden.

Planering av campusprojektet i Helsingfors pågår. Lokaler som för närvarande används för boendeändamål ska ombyggas för Helsingfors byrå för samhällspåföljder och centrumet för Södra Finlands brottspåföljdsregion. Man kommer att avstår från de befintliga lokalerna för byrån för samhällspåföljder och regioncentrumet.

Efter en vattenskada i kontorsflygeln i Kuopio fängelse pågår omfattande renovering som företagits på fastighetsägarens initiativ. Dessutom ska den renoverade fängelsebyggnaden dräneras

Reparationer av vattenskador pågår i huvudbyggnaden i enheten i Vånå av Vånå fängelse.

Värmenätverket i området för Vilppula fängelse och taket på förvaltningsbyggnaden förnyas.

För mer information kontakta fastighetschef Kauko Niemelä, tel. 02956 88573, kauko.niemela(at)om.fi

 
Publicerad 14.6.2019