Publikationer

Brottspåföljdsmyndighetens publikationer

Informationsavdelningen vid Brottspåföljdsmyndighetens centralförvaltningsenhet svarar för planering och utgivning av publikationer i brottspåföljdssektorn.

Det går att ladda ned pdf-versioner av Brottspåföljdsmyndighetens broschyrer och publikationsserie från vår webbplats.

Man kan fråga efter tryckta exemplar hos Brottspåföljdsmyndighetens informationsavdelning, telefon 029-56-88568, eller per e-post viestinta.rise(at)om.fi


Publikationer från Brottspåföljdssektorns utbildningscentral

Också Brottspåföljdssektorns utbildningscentral ger ut publikationer. Syftet med publikationerna är att granska fångvården från både klient- och medarbetarperspektiv och att förmedla forskningsresultat till undervisningen.

Brottspåföljdssektorns utbildningscentral

Kriminologiska biblioteket

 
Publicerad 31.10.2018