Årsrapporter 2006-2009

Brottspåföljdsmyndighetens årsrapporter har inte längre getts ut som publikationer efter 2009. Information och statistiska uppgifter om myndighetens verksamhet finns på finska i bokslutet, verksamhetsberättelsen och resultatrapporten.

Brottspåföljdsverkets årsrapport 2009 (pdf, 1.02 Mt)Rikosseuraamusalan vuosikertomus 2009, Brottspåföljdsverkets årsrapport 2009, Ledningens översikt och sammandrag samt fångvårdsstatistik 2009

Brottspåföljdsverkets årsrapport 2008 (pdf, 3.02 Mt) Rikosseuraamusalan vuosikertomus 2008, Brottspåföljdsverkets årsrapport 2009, Ledningens översikt och sammandrag samt fångvårdsstatistik 2008

Brottspåföljdsverkets årsrapport 2007 (pdf, 3.4 Mt)Rikosseuraamusalan vuosikertomus 2007, Brottspåföljdsverkets årsrapport 2009, Ledningens översikt och sammandrag samt fångvårdsstatistik 2007

Brottspåföljdsverkets årsrapport 2006 (pdf, 1.59 Mt)Rikosseuraamusalan vuosikertomus 2006, Brottspåföljdsverkets årsrapport 2009, Ledningens översikt och sammandrag samt fångvårdsstatistik 2006

 
Publicerad 12.7.2019