Brottspåföljdsmyndighetens publikationsserie

Brottspåföljdsmyndighetens publikationsserie utges endast på finska. På denna sida finns sammanfattningar av publikationer på svenska och en länk till den finskspråkiga publikationen.

2017

1/2017: Stigmatiserade, laglösä och framtidsbryggare
Historier om bostadslöshet och boende hos personer med kriminell bakgrund
Jenni Mäki

2016

3/2016: Samarbete, övervakning och allsidig rehabilitering
En undersökning om kombinering av övervakad frihet på prov med missbrukarrehabilitering
Teemu Rantanen, Minna Lindqvist, Janika Lindström, Pertti Vuorinen, Antti Weckroth

2/2016: Aktiverande kontaktarbete
Hur övervaknings- och styrpersonalen utvecklar interaktivt kontaktarbete i fängelserna
Hilkka Ylisassi, Laura Seppänen, Hanna Uusitalo, Susanna Kalavainen, Päivi Piispanen

1/2016: Kriminalitet hos personer som sökt sig till missbrukarvård
En uppföljande undersökning utifrån register- och vårduppgifter av patienter i missbrukarvården som dömts till fängelsestraff
Pitkänen Tuuli, Kaskela Teemu, Tyni Sasu, Tourunen Jouni

2015

2/2015: Enhetlig organisation – enhetlig kvalitet?
En undersökning av kvalitetsfaktorer i fängelsestraff och samhällspåföljder vid Brottspåföljdsmyndigheten
Henrik Linderborg, Peter Blomster, Marja-Liisa Muiluvuori, Sasu Tyni, Tuomas Laurila

1/2015: Fångvårdens effektivitet. Finns det statistiska grunder för rehabilitering?
Sasu Tyni

2014

2/2014: Muutokseen motivointi ja väkivaltaisuuden muutos. Arviointitutkimus Move! -ohjelman vaikuttavuudesta. (Endast på finska.)
Sanna Väyrynen, Suvi Ronkainen, Marianne Silen, Anne Keränen, Sasu Tyni

1/2014:Hurdan roll spelar socialt arbete och socialt stöd vid reducering av återfallsbrottslighet?
Henrik Linderborg, Tytti Lassila och Mari Suonio

2012

1/2012: Undersökningen Kvalitetstid i fängelse?
Henrik Linderborg, Peter Blomster, Sasu Tyni, Marja-Liisa Muiluvuori

2010

4/2010: Likheten i permissionspraxis för fångar
Keinänen Anssi, Tolvanen Matti, Helminen Maija, Kilpeläinen Mia,Östra Finlands universitet, Juridiska institutionen

3/2010: Välbefinnande på arbetsplatsen och jämställdhet mellan kvinnor och män i brottspåföljdssektorn
Hanna-Leena Autio, Minna Leinonen, Risto Nikkanen, Katri Otonkorpi-Lehtoranta, Sannu Syrjä och Katja Uosukainen, Forskningscentrum för arbetslivet vid Tammerfors universitet

2/2010: Övervakning av villkorligt dömda unga
Timo Harrikari

1/2010: Hälsa, arbetsförmåga och vårdbehov hos brottspåföljdsklienter
Matti Joukamaa med arbetsgruppInstitutet för hälsovetenskap, Tammerfors universitet, Tammerfors universitetssjukhus, Brottspåföljdsverket

Retur - En nordisk undersökning av recidiv bland klienter i kriminalförsörgen, på norska, english summary (pdf, 0.99 Mt)

Brottspåföldsverkets publikationer 2009

2/2009: Lyhytaikaisvanki. Short-Term Prisoners of Finland (pdf, 0.83 Mt)
Conditions and Criminality. Publikationen på finska.Janne Kivivuori och Henrik Linderborg.National Reserach Institure of Legal Policy, The Criminal Sanctions Agency

1/2009: Vapaus - suuri vankila .
Lasse Rautniemi
. Publikationen utkommer endast på finska och i nätversion.

Brottspåföldsverkets publikationer 2008

5/2008: Säkerheten i finländska fängelser
Mika Junninen

4/2008: Att ta del i sitt eget liv - Work out -programmet som stöd för unga fångar
Riitta Granfelt

3/2008: Att göra kvinnor synliga
Arbetsgruppsbetänkande

2/2008: Samband mellan personlighetsdrag, attribut och återfall hos våldsbrottslingar
Taija Stoat & Helinä Häkkänen, psykologiska institutionen, Helsingfors Universitet

1/2008: Fängelse i barndomen – barn i fängelse. En undersökning av barn vars liv präglas av moderns fängelsestraff
Rosi Enroos


Brottspåföldsverkets publikationer 2007

3/2007: Fångar i utbildning
Leena Koski, Kaija Miettinen. Utbildningsstyrelset.

2/2007: "Att jag skulle lära mig leva med mitt beroende" En studie av missbrukarrehaberoende" En studie av missbrukarrehabilitering av kvinnliga intagna i Vånå fängelse
Riitta Granfelt

1/2007: En dialogisk utvärdering av relationen mellan kl
Minna-Kaisa Järvinen


Brottspåföldsverkets publikationer 2005

3/2005: Det känns bra att vara nykter. När fångar med missbruksproblem återfår handlingskraft
Vuokko Karsikas

2/2005: Återfallsbrottslighet bland pyromaner, våldtäktsmän och personer som dömts till besöksförbud
Taina Stoat, Taina Laajasalo och Helinä Häkkänen

1/2005: Maktförhållanden mellan fångar och rädslan för våld i slutna f
Minna Rückenstein och Annika Teppo


Brottspåföldsverkets publikationer 2004

4/2004: Hur lagöverträdelser beaktas inom olika sektorer - en utvärderande kartläggning av läget i Tavastehus, Lahtis och Tammerfors

3/2004: Att bygga stigar mellan huvudvägarna
Mikko Reijonen

2/2004: På vägen mot kognitiv behandling i kollektiv? En undersökning för utvärdering och utveckling av den rusmedelsfria avdelningen i Helsingfors fängelse
Jouni Tourunen och Jussi Perälä

1/2004: Frigivna från fängelserna 1993-2001 och de som återvände
Kimmo Hypén

Brottspåföldsverkets publikationer 2003

1/2003: Familjen på andra sidan om muren


Brottspåföldsverkets publikationer 2002

3/2002 Normalitetsprincipen i den finländska fångvården
Anne Hartoneva

2/2002 Lagöverträdarens projekt 1996-2002
Sampo Järvelä, Juha Kääriäinen och Heli Valokivi

1/2002 Kykyä tykyyn Linnassa
Kimmo Saarinen, Sirpa Lusa, Maarit Vartia ja Virpi von Gruenewald (endast på finska)

Brottspåföldsverkets publikationer 2001

1/2001 Toimintapolitiikat väkivallan ja sen uhrien vähentämiseksi Vankeinhoitolaitoksessa
Työryhmän raportti (endast på finska)


Man kan fråga efter tidigare publikationer hos Brottspåföljdsmyndighetens informationsavdelning, e-post viestinta.rise(at)om.fi.

 
Publicerad 11.7.2019