Fångar i utbildning

En utredning om fångars deltagande i utbildning, inlärningsfärdigheter och -strategier samt utbildningens kvalitet

Leena Koski, Kaija Miettinen. Utbildningsstyrelsen

Brottspåföljdsverkets publikationer 3/2007

Utredningen är en del av en större nordisk utredning om fångars utbildningsbakgrund, inlärningsstrategier, inlärningssvårigheter och inlärningsfärdigheter samt inlärningsmotivation. Utbildningsstyrelsen genomförde den nationella undersökningen 1.10.2006–1.9.2007 på uppdrag av Brottspåföljdsverket.

3/2007 Fångar i utbildning (pdf, 1.01 Mt)

Seriens namn: Brottspåfäljdsverkets publikationer
ISBN: 978-951-53-2986-8
ISSN: 1458-4131
Antal sidor: 138
Språk: Finska
Förlag: Brottspåföljdsverket
Distribution: Brottspåföljdsverket

 
Publicerad 2.1.2014