Brottspåföljdsmyndigheten på sociala medier

Brottspåföljdsmyndigheten använder sociala medier som informations- och diskussionskanaler. På sociala medier delar vi nyheter och information.

Brottspåföljdsmyndigheten

Övriga enheter och projekt

Diskussionsregler

Administratörerna för Brottspåföljdsmyndighetens sidor på sociala medier följer diskussionen och svarar på frågor. Fall som omfattas av integritetsskyddet kommenteras inte.

Eftersom de kanaler på sociala medier som Brottspåföljdsmyndigheten upprätthåller är avsedda för frågor och kommentarer i anslutning till brottspåföljdsämnen, är förbjudna ämnen:

• Skällsord mot andra som deltar i diskussionen, svordomar, rasism

• Anstiftan till brott

• Hatretorik som riktas mot personer, organisationer, länder eller folk

• Reklam och marknadsföring för produkter och tjänster

• Religiösa och politiska ställningstaganden

Förutom dessa är skrivelser som kan uppfylla strafflagens rekvisit på spridande av information som kränker privatlivet eller ärekränkning.

Osakliga meddelanden kan tas bort och användare som upprepade gånger bryter mot reglerna kan hindras att använda kanalen. Radering av meddelanden och förhindrande av användare meddelas inte till den som skrivit meddelandena.

 
Publicerad 24.8.2020