Internationell verksamhet

Internationellt samarbete har en stor betydelse inom brottspåföljdssektorn. Internationella nätverk behövs för att man ska kunna ta del av de senaste forskningsrönen, tekniska innovationer och rehabiliteringsprogram som tagits fram annanstans i världen för att utveckla sin egen verksamhet. De internationella normerna har också en betydande inverkan på vår nationella lagstiftning.

Brottspåföljdsmyndighetens internationella verksamhet styrs av fastställda riktlinjer:

Rikosseuraamuslaitoksen kansainvälisen toiminnan suuntaviivat (pdf, 0.52 Mt) (på finska).


 
Publicerad 15.1.2020